Vinterpaket 3 utomhus:

    Vinterpaket 1 samt:

  • Torkning och städning invändigt
  • Polering hela båten utvändigt
  • Avfuktare i båt under uppställning
  • Preliminär kostnad vinterförvaring: Vinterpaket 3 (minsta kostnad är 15 000kr):
    Jag väljer: