Vinterpaket 3 utomhus:

    Vinterpaket 1 samt:

  • Torkning och städning invändigt

  • Polering hela båten utvändigt

  • Avfuktare i båt under uppställning

  • Preliminär kostnad vinterförvaring: Vinterpaket 3 (minsta kostnad är 15 000kr):

    Jag väljer: