Vinterpaket 2 utomhus:

    Vinterpaket 1 samt:

  • Polering upp till relingslist

  • Torkning och städning invändigt

  • Preliminär kostnad vinterförvaring: Vinterpaket 1 (minsta kostnad är 15 000kr):

    Jag väljer: