Vinterpaket 2 utomhus:

    Vinterpaket 1 samt:

  • Polering upp till relingslist
  • Torkning och städning invändigt
  • Preliminär kostnad vinterförvaring: Vinterpaket 1 (minsta kostnad är 15 000kr):
    Jag väljer: