Vinterpaket 1 utomhus:

 • Upptagning
 • Bottentvätt
 • Glykolkörning av motor
 • Uppställning utomhus
 • Stöttor och pallningsmaterial
 • Täckning med krympplast
 • Frostsäkring av WC/Vattensystem
 • Tvätt hela båten utvändigt
 • Bottenmålning
 • Vinterservice – laddning av batteri
 • Funktionskontroll
 • Sjösättning
 • Preliminär kostnad vinterförvaring: Vinterpaket 1 (minsta kostnad är 15 000kr):
  Jag väljer: