Vinterpaket 1 utomhus:

 • Upptagning

 • Bottentvätt

 • Glykolkörning av motor

 • Uppställning utomhus

 • Stöttor och pallningsmaterial

 • Täckning med krympplast

 • Frostsäkring av WC/Vattensystem

 • Tvätt hela båten utvändigt

 • Bottenmålning

 • Vinterservice – laddning av batteri

 • Funktionskontroll

 • Sjösättning

 • Preliminär kostnad vinterförvaring: Vinterpaket 1 (minsta kostnad är 15 000kr):

  Jag väljer: