Installation av drev

Har du haft oturen att gå på grund, eller har ditt växelhus gått sönder av annat skäl? 

Kanske någon annan del på drevet som behöver åtgärdas?

Vi samarbetar med flera partners och kan snabbt få tag i nya eller renoverade drev.