Installation av bogpropeller

En bogpropeller hjälper dig att se ut som ett proffs i hamnen.

Det är en propeller som flyttar din båt i sidled och därmed ökar manövreringsförmågan mycket, vilket underlättar vid angöring av bryggor och framdrift i låga farter och vid trånga passager. Oftast är den installerad i en tunnel tvärskepps tvärs genom skrovet. Har man både bog- och akterproproppeler kan man verkligen lätt manövrera sin båt och snurra i 360 grader!

Vi använder oss i förstahand av slipner (sidepower). Installation av dessa produkter utför vi på varvet i vår verkstadslokal, därav behöver vi ha båten till oss. Vi kan ombesörja såväl land som sjötransporter för din båt. Har du redan kanske en bogpropeller som du vill uppgradera eller vill du installera en ny – vilket som så löser vi det.