Installation av belysning

Belysning utvändigt

Att ha ett fungerande sökarljus eller även kallat fjärrstrålkaster är en viktig säkerhetspunkt om man råkar ut för att någon hamnar i vatten då det är mörkt eller blir plötsligt överraskad av dåligt väder.

Det kan också vara väldigt trevligt att när man har suttit iland på ett berg, och det blivit mörkt tända sin strålkastare (ev. med fjärrkonroll) och lysa upp vägen till båten för vänner och medpassagerare.  Allt för att minimera risken för olyckor och skador och ha det trevligt.

Vill du installera eller byta ut din fjärrstrålkastare så är ett bra tillfälle att göra det under vinterförvaringen!

Kanske vill du se fiskar och andra djur simma runt i månens sken från badbryggan? Då kanske vi kan hjälpa dig installera undervattensbelysning vid badbryggan när båten är på land under vintern?

Belysning invändigt

Har du gamla glödlampor och vill uppdatera till energisnåla och marinsäkrade LED-lampor eller LED-lister? Passa på att låta oss ordna detta under vintern, så kan du lugnt läsa din bok och lyssna på vågornas skvalp efter solens nedgång!