Installation av AIS

Som ett komplement till radar (eller om man inte har radar på sin båt) är det numera ganska vanligt med att man har AIS (Automatic Identification System).

Det är en liten enhet som man monterar ombord och som sänder ut ett så kallat MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity). Numret hjälper till att identifiera båten och den som har en egen AIS kan på det sättet se din båtlängd, bredd, namn, kurs och fart om man har kopplat den till navigatorn. MMSI-nummer kontrolleras och administreras av Post- och telestyrelsen.

Mer om radar och AIS kan du läsa här:
https://www.livetombord.se