Propellerbyte

Känns båten seg och tung, kommer den inte upp i de varv som den borde? Eller kanske har den en tendens att övervarva när du kör för fullt?

Då kanske det är dags att se över propellern/propellrarna. Vi utför propellerbyte oavsett om du har en utombordare eller inombordare med drev.

Checklista inför propellerbyte:

  • Användningsområde och ändamål
  • Båt och årsmodell
  • Totalvikt
  • Drevets utväxling
  • Rekommenderat maxvarvantal
  • Verkligt/upnått maxvarvantal
  • Nuvarande maxhastighet
  • Propellerdimension

Enkel lathund för propeller:

Motorn varvar för mycket = gå upp i stigning eller diameter.
Motorn orkar inte upp i varv = gå ner i stigning eller diameter.
Du vill ha bättre acceleration = gå upp i diameter och ner i stigning.
Du vill ha bättre toppfart = gå upp i stigning och ner i diameter.

Källa: Livet ombord

Trävård på båt – Marstrand Varv