Gasol på båt

Har du gasolkök ombord eller kanske en gasolvärmare?

Rätt hanterat och bevakat kan gasolen vara det säkraste bränslet ombord. Inget annat bränsle omfattas av så många säkerhetsföreskrifter som gasol.

Det skall vara rätt installerat med tuben/tuberna i ett dränerat utrymme. Testad och fungerande läckageindikator, avstängningskranar både vid tub och vid spis, kopparrör draget och klamrat och godkänd oskadad färsk slang i skarvarna borgar för ett säkert system. Vi hjälper dig med den årliga kontrollen och ser till att åtgärda vid behov så att du kan vara trygg och säker under nästföljande säsong.