Bottenmålning

Vi värnar om vår miljö och fina kust och arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan genom att använda miljövänliga produkter och är noggranna med avfallshantering och sortering.

Har din båt blivit målad med giftig färg? De giftiga färgerna påverkar djur och växter även långt bort från båten. Vi hjälper dig med att få bort den giftiga färgen och ersätta med alternativa giftfria målarfärger. Bra för miljön, din båt och hållbart på alla sätt.

Vid upptagning och vinterförvaring så tvättar vi din båt med högtryckstvätt på en bottenplatta där de giftiga ämnena ej rinner ut i havet eller i grundvattnet. Sedan målar vi med ny miljövänlig färg.